Izumo_MedicalCard

Thẻ y tế IZUMO (thẻ bảo hiểm xã hội). Được phát triển từ năm 2009, 2010

Người sử dụng hệ thống
Izumo district, Izumo Japan Medical Association, Shimane Prefectural Central Hospital, Shimane University Hospital, Izumo district clinic

Nội dung hệ thống”

Nhờ việc ứng dụng thẻ y tế Izumo (thẻ bảo hiểm xã hội) vào liên kết thông tin y tế khu vực, không chỉ đơn vị y tế mà người dân cũng có thể tự truy cập vào internet, sử dụng cách dịch vụ như xem danh sách lương hưu, xác minh bảo hiểm, xem danh sách đăng ký kiểm tra sức khỏe, đặt lịch kiểm tra sức khỏe. Sử dụng thẻ y tế Izumo và truyền hình DB, các đơn vị y tế có thể quản lý từng ID bệnh nhân.

Trạng thái của hệ thống

Đã phát hành.