3103/2014
RemoteMedicalICT

Y tế từ xa ICT

Dịch vụ thúc đẩy chăm sóc sức khỏe PKI. Được phát triển từ năm 2008, 2009 Người sử dụng hệ thống Shimane Prefectural Central Hospital, Oki Dozen Hospital, Izumo Japan Medical Association,

3103/2014
ShimaneMedicalNet

Shimane Medical Net

Hệ thống Shimane Medical Net được phát triễn từ năm 2001. Và đã giành được hạng nhì giải thưởng NikkeiBP Corporate IT Japan Award năm 2009. Người sử dụng hệ thống Shimane