Hình ảnh tổng thể về hệ thống

Mema_NET


Mame Net Giới thiệu các dịch vụ

NO Tên dịch vụ Khái quát dịch vụ Ghi chú
1 Cổng thông tin Dịch vụ cung cấp trang, menu lựa chọn các dịch vụ là cửa vào Mame Net. Dịch vụ có thể sử dụng theo hợp đồng dịch vụ cơ bản.
2 Bảng thông báo Dịch vụ tiến hành thông báo thông tin, chia sẻ trong nhóm.
3 Liên kết hệ thống thư giới thiệu Dịch vụ đóng vai trò cầu nối giữa các hệ thống thư giới thiệu khác nhau.
4 Thư giới thiệu Dịch vụ tiến hành gửi và nhận thông tin thư giới thiệu
5 Y bạ liên kết Dịch vụ có thể xem được một cách hoàn chỉnh thông tin khám chữa bệnh của nhiều đơn vị y tế được công trai trên cơ sở sự đồng ý của bệnh nhân. Có tính phí
6 Liên kết sử dụng chung file Dịch vụ cho phép nhiều đơn vị y tế có thể sử dụng chung file trên mạng riêng Có tính phí (Cài đặt chia sẻ file và liên kết khu vực)
7 Liên kết khu vực Dịch vụ giúp chia sẻ thông tin, tình trạng của bệnh nhân cho nhau giữa các đồng nghiệp tại đơn vị y tế có chức năng khác biệt.
8 Đặt hẹn vạn năng Dịch vụ tiến hành đặt hẹn kiểm tra và đặt hẹn khám và chữa bệnh. Có tính phí
9 Chuyển tiếp hình ảnh Dịch vụ tiến hành liên kết nhờ đọc hình ảnh của hình ảnh kiểm tra, báo cáo, xem hình ảnh, liên kết thư giới thiệu Có tính phí
10 Kiểm tra sức khỏe Dịch vụ cho phép nhập và quản lý kết quả kiểm tra sức khỏe trên hệ thống kiểm tra sức khỏe định trước kiểu ASP và tiến hành nghiệp vụ yêu cầu phát hành. Có tính phí
CIMG3100 CIMG3770
Quang cảnh buổi tập huấn Mame-NET ở TP. Vinh, Nghệ An. Màn hình đăng nhập Mame-NET.