Hệ thống y bạ điện tử CIMA Chart dạng WEB


1. Đặc trưng của hệ thống CIMA chart

① Ra đời với vai trò là hệ thống y bạ điện tử phục vụ cho y tế khu vực. Do vậy, mạng lưới của hệ thống rất mạnh (dạng web)​

Điểm ưu việt của hệ thống dạng WEB?

A. Giảm chi phí do miễn phí bản quyền: Vì không có hệ thống bên đầu máy tính nên có thể thay đổi vị trí và thêm thiết bị đầu cuối một cách đơn giản.
B. Tiện lợi cho việc chia sẻ và truyền đạt thông tin: Chỉ cần có kết nối mạng là ở bất cứ đâu cũng có thể sử dụng hệ thống.
(Ví dụ: liên kết với một tổ chức y tế khác dùng mạng có cài đặt bảo mật (VPN) , tham chiếu y bạ từ nhà riêng, hay từ địa điểm đi khám bệnh tại nhà có sử dụng mạng internet tốc độ cao). ​
C. Bảo trì, nâng cấp hệ thống đơn giản: Không tốn thời gian và công sức trong việc nâng cấp hệ thống, thay đổi phí điều trị do quản lý tập trung tại máy chủ.

CIMA_Chart_1

② Tính chất về thao tác và cấu trúc màn hình không tạo cảm giác hệ thống dạng WEB (Di chuyển màn hình ít, có thể xem được thông tin khám chữa bệnh phong phú)​

③Có chức năng hỗ trợ khám chữa bệnh và chia sẻ thông tin phong phú từ kinh nghiệm ứng dụng của nhiều cơ sở khám chữa bệnh và từ ý kiến khách hàng.

④ Có thể sử dụng, tìm kiếm dễ dàng kết hợp với các cơ sở khám chữa bệnh khác nhờ có thiết lập biểu mẫu và tổng thể và liên kết văn bản office.

⑤Thực hiện cơ chế hỗ trợ nâng cao (Hỗ trợ tại chỗ, bảo trì từ xa, bảo trì từ các đối tác tại nơi sở tại)

2. Chức năng chính của hệ thống CIMA chart

CIMA_Chart_2

3. Ví dụ về sử dụng hệ thống CIMA chart

CIMA_Chart_3
◆ Các điểm quan trọng ◆
 
①Có thể ghi y bạ dễ dàng nhất có thể
a. Chức năng trình tự (Do):Cho phép sao chép từ y bạ và phương pháp điều trị đã có một cách đơn giản.
b. Biểu mẫu:Cho phép ghi kết quả khám lâm sàng một cách đơn giản bằng biểu mẫu riêng.
c. Đóng dấu y bạ:Nếu tạo con dấu y bạ, có thể ghi chép các phát hiện lâm sàng và trình tự điều trị một cách hiệu quả.
Có thể đăng ký tên bệnh một cách đơn giản với dấu y bạ. (đối với tên bệnh thường xuyên được chọn, có thể đăng ký ngay được)
 
②Tạo hứng thú trong việc quản lý và tạo văn bản
a. Tài liệu cung cấp thông tin điều trị: Có thể sao chép dễ dàng tên bệnh, phương pháp điều trị, ghi chép y bạ. Có thể hiển thị dah sách thư giới thiệu và thư trả lời.
b. Chức năng soạn thảo văn bản: Tạo văn bản một cách dễ dàng bằng word, excel với mẫu văn bản của riêng mỗi cơ sở y tế.
c. Chức năng soạn thảo văn bản tiếp nhận: scan phiếu khám lâm sàng viết tay, thư trả lời giới thiệu và dán vào y bạ một cách dễ dàng.
 
③ Ưu điểm của việc điện tử hóa thông tin y bạ.
a. Danh sách chỉ thị: Có thể chia sẻ thông tin trong bệnh viện, hiển thị danh sách thông tin yêu cầu mới nhất hiện tại.
b. Lịch sử thăm khám, bảng theo dõi quá trình bệnh: Có thể quản lý theo hệ thống thời gian bằng cách đăng ký liên tiếp kết quả các loại xét nghiệm, kết quả đánh giá, kết quả khám.
c. Lịch sử thuốc dùng, lịch sử chỉ định: Có thể hiển thị sắp xếp theo thời gian bảng thuốc dùng hoặc chỉ định về phương pháp điều trị, thăm khám cho từng bệnh nhân
d. Chức năng lược đồ: Dán y bạ là hình ảnh đã chụp bằng máy ảnh(file jpeg) và hiển thị bảng theo hệ thống thời gian.
e. Ngoài ra: Có thể thống kê dược phẩm đã dùng, tạo tài liệu kế toán cho ngày hôm sau, tìm kiếm y bạ đã có.
 
④Mối liên hệ trong bệnh viện, sự giúp đỡ của đội ngũ y tá
a. Danh sách tiếp nhận: nhìn vào cùng một màn hình danh sách tiếp nhận, các nhân viên có thể chia sẻ tình trạng mới nhất của các bệnh nhân trong bệnh viện. (chẳng hạn như bệnh nhân đang ở trạng thái đang khám, đang kiểm tra, đang ra ngoài hay các ghi chép, lưu ý đặc biệt do nhân viên ghi lại)
b. Biểu mẫu: y tá, nhân viên X-Quang hay nhân viên các bộ phận khác có thể ghi đơn giản với biểu mẫu có sẵn.
c. Nút shortcut: sắp xếp các biểu tượng cần thiết trên màn hình, giúp cho cả những người mới sử dụng lần đầu cũng có thể dễ dàng hiểu và sử dụng.
 
⑤ Ứng dụng rộng rãi hơn:
a. Liên kết hệ thống hình ảnh: Trao đổi thuộc tính bệnh nhân với các công ty, liên kết trình xem hình ảnh. Ngoài ra có thể cắt dán hình ảnh và ghi chép vào y bạ.
b. Thiết lập 2 monitor: vừa nhìn hình ảnh vừa có thể ghi y bạ, vừa nhìn y bạ vừa có thể viết giấy giới thiệu một cách dễ dàng.
c. Khi muốn thêm thiết bị đầu cuối: nếu là CIMA chart thì được miễn phí bản quyền. Không mất thêm phí bản quyền khi tăng thiết bị đầu cuối. Ngoài ra, vì là hệ thống dạng Web nên có thể cài đặt thiết bị đầu cuối một cách đơn giản